Med mobilen som våpen

Våre mobiler blir stadig bedre og bedre på alle plan, de har funksjoner som vi hadde egne aparater til før. Du kan filme, ta bilder, ta lydopptak og skrive med mobilen. Her i vesten er dette stort sett noe som brukes for kos, for å skape minner og for å dokumentere viktige ting. Men i land som er preget av diktatur og sterk mediakontroll er mobilen et livsviktig våpen i kampen for ytringsfrihet og demokrati. 

Et bilde sier mer enn tusen ord, og det viser en sannhet man vanskelig kan bestride. Når denne funksjonen ble tilgjengelig så man stadig flere ta det i bruk når de opplevde sosial urettferdighet eller å selv bli utsatt for eller se andre bli utsatt for kriminelle handlinger. Bildene er de beste øyenvitnene.

Den arabiske våren

I 2010 opplevde verden virkelig hva man kan oppnå gjennom å mobilisere i sosiale medier, da det som senere har blitt kalt den arabiske våren førte til politiske endringer i flere land. Den arabiske våren var betegnelsen på alle de folkelige opprør som brøt ut i Nord-Afrika og deretter Midtøsten. Det førte til regime-endringer i blant annet Egypt, Tunisia og Libya. Opprørene førte også til skifte av statsleder i Jemen og til den borgerkrigen vi er vitne til i Syria i dag. Men hvordan spilte sosiale medier inn i den arabiske våren?

For det første var det via sosiale medier folkegruppene organiserte seg ettersom media ofte er strengt overvåket og kontrollert slik at alle som er kritiske til landets styre vil bli sanksjonert eller sensurert. Ofte er også internett sensurert og i flere av disse landene ble Facebook etterhvert sperret når de skjønte hva som skjedde. Om man vet hvordan, klarer man allikevel vel komme seg rundt disse sperrene.

Siden disse landene er preget av streng sensur er det vanskelig for folket å få det internasjonale samfunnet til å bli bevisst på hva som skjer i disse områdene. Da er det bra å ha en liten, lett telefon tilgjengelig for å ta bilder i løpet av opprørene, slik at man kan vise hva som skjer via sosiale medier. Ofte er også journalister nektet å komme inn i disse områdene, derfor blir folkets facebook og twittermeldinger det nærmeste man kommer øyenvitneskildringer.

Gjennom blogger og sosiale medier kan man finne andre som mener det samme, og man kan finne mange som kan kjempe sammen for samme sak. Et regime som har reagert etter de så konsekvensene av den arabiske våren er Vietnam.

I Vietnam ble Facebook blokkert etter den arabiske våren, de ønsket ikke at det samme skulle skje der. De siste årene har det allikevel vokst opp en bloggerbevegelse som jobber for å oppnå et demokratisk Vietnam.

En del av denne bevegelsen kaller seg Statement 258 og jobber for at Vietnam skal endre paragraf 258 i straffeloven. Dette er nemlig den paragrafen myndighetene bruker for å slå hardt ned på bloggere og aktivister som bruker sosiale medier aktivt. Disse blir forfulgt, torturert og i noen tilfeller drept. Så kan man stille seg spørsmålet, er det virkelig verdt det?